تبلیغات
رفتی...کنارم گذاشتی که تلخم کنی؟؟ هه…!!! شرابی شدم “ناب”.. حالا حسرتم را بکش… - تلخ...

تلخ...

 یــک نــفــر دســتــش خــورد؛ قهوه ام ریــخــت رویِ تــقــویــم....

و تــمــــام روزهــــایــــــم تــلــــخ شــــد....


-495320_zps56fff31a-1705-7562[ جمعه 1 خرداد 1394 ] [ 08:20 ق.ظ ] [ بهار جوون ]