تبلیغات
رفتی...کنارم گذاشتی که تلخم کنی؟؟ هه…!!! شرابی شدم “ناب”.. حالا حسرتم را بکش… - الهی به پای هم پیر شین...

الهی به پای هم پیر شین...

این روزها انگار آدمها به دست هم پیر میشوند

نه به پای هم!http://www.1ehsas.ir/wp-content/uploads/2014/11/454.jpg[ شنبه 5 اردیبهشت 1394 ] [ 07:19 ب.ظ ] [ بهار جوون ]