تبلیغات
رفتی...کنارم گذاشتی که تلخم کنی؟؟ هه…!!! شرابی شدم “ناب”.. حالا حسرتم را بکش… - خداحافظی...

خداحافظی...

هیچ راهی نمانده
باید قبول کنم، او رفت
خداحافظی هم کرد!
حالا فقط در "قلبَ" م دارمَش
همان جایی که "هرگز" کس دیگری
به آن راه نخواهد داشت
در پناه خدا، خوشبخت باشی...
[ پنجشنبه 21 اسفند 1393 ] [ 08:37 ب.ظ ] [ بهار جوون ]